menu
ثبت نام      ورود اعضا
Language:

نخستین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

راهنمای تدوین مقاله کامل

1) تدوین مقاله

 عنوان در 1 یا 2 خط، پر رنگ Bnazaanin18 pt متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهشی

مولف اول1، مولف دوم،2.... ( مولف رابط با * مشخص می شود، فونت Bnazanin12pt  پررنگ)

عنوان و آدرس کوتاه مولف اول، آدرس پست الکترونیک  Bnazanin 10pt

عنوان و آدرس کوتاه مولف اول، آدرس پست الکترونیک Bnazanin 10pt 

عنوان چکیده:

عنوان چکیده با فونت Bnazanin 14 pt پررنگ

چکیده:

به دو زبان فارسی و انگلیسی (فارسی حداکثر 200 واژه)، انگلیسی (حداکثر180 واژه) در یک پاراگراف شامل موضوع، هدف، نمونه، ابزار، یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری. دارای حواشی از لبه راست و چپ باشد. فونت این بخش از نوع  Bnazanin 11 pt می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

دست کم 3 واژه و حداکثر 6 واژه که با کاما از هم جدا شده باشد در یک خط Bnazanin 11 pt متناسب با موضوع مقاله.

مقدمه ( Bnazanin 14 pt پررنگ)

 برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار  Word 2007 استفاده شود. کاغذ از نوع  تعریف A4 می‌گردد.

از فونت Bnazanin 12 pt   و فاصله خطوط  Single  در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در صورت استفاده از کلمات لاتین از فونت  Times new roman با یک اندازه کوچک‌تر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله با حاشیه 35 میلی‌متری از بالا و 25 میلی‌متری از پایین، چپ و راست تهیه گردد.

عنوان هر بخش (Bnazanin 14 pt پررنگ) عنوان زیر بخش‌ها با فونت (Bnazanin11 pt) پر رنگ و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها 6 میلی‌متری فرورفتگی داشته باشد. علایم نگارشی مانند: نقطه، کاما و ... به نحو مناسب مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در مورد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمال کلمه گردد. مبانی نظری، پیشینه پژوهشی، هدف (ها) پرسش (ها)، فرضیه (های) پژوهش (در صورت لزوم)، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار(Relidity) و روایی (ها)، Validity آن(ها) و روش تحلیل داده ها.

نتایج:

یافته‌های آماری، جداول و نمودارها براساس ضوابط انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)

بحث و نتیجه گیری:

توجه و تبیین یافته‌ها، ترکیب و پیوند آن‌ها با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

زیرنویس‌ها:

توضیح و معادل لاتین اصطلاح‌ها در زیرصفحه (اسامی مولفانی که در منابع موجود هستند نیازی به زیرنویسندارند . از  فونت (Bnazanin11pt)  استفاده گردد.

قدردانی:

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می‌تواند قبل از ارائه فهرست منابع ذکر گردد.

منابع:

آخرین قسمت مقاله خواهد بود در این قسمت فونت مورد استفاده برای منابع فارسی  (Bnazanin 11 pt) و برای منابع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله با یک اندازه کمتر  خواهد بود (Times new Roman 10).

مشخصات هر منبع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه‌های زیر ارائه شود:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده( نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره، دوره‌ی نشریه و شماره صفحه مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه‌ی مشخصه‌های کتاب، محل چاپ و ناشر آورده شود.

- برای پایگاه‌های اینترنتی ابتدا تاریخ بازدید به روز/ ماه/ سال و سپس نشانی را می‌نویسیم.

مثال: Retriteved march 23,2010 from……

2) ارسال مقالات

کلیه مقالات کامل توسط داوران کنگره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که  با فرمت pdf و doc از طریق سامانه کاربران در سایت کنگره  مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. در صورت بروز هرگونه مشکل حین ارسال مقالات مراتب را با دبیرخانه کنگره به نشانی eche1.ir  در میان گذارند. 

چگونگی پذیرش مقاله به اطلاع مولف رابط که با علامت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، خواهد رسید. با این حال آخرین وضعیت مقالات از طریق سایت کنگره  قابل پیگیری می‌باشد. www.eche1.ir

 در صورت پذیرش لازم است مولفین مقاله، اصطلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت کنگره ارسال نمایند.

* در زمان چاپ چکیده و یا مقاله کامل اجازه اصلاح، ویرایش و تغییر ادبی مقالات برای دبیرخانه محفوظ است.

برای دریافت این مطلب به صورت PDF به این بخش مراجعه نمایید.Email:
Mobile:
کد امنیتی: captcha