menu
ثبت نام      ورود اعضا
Language:

نخستین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

دبیران علمی کنگره

  خانم دکتر منصوره کریم زاده : 
رئیس دبیرخانه ی دائمی کنگره آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان و مدیر گروه پیش دبستانی

 دکتر حبیب اله مسعودی فرید:
 متخصص پزشکی اجتماعی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

دوران ابتدای کودکی: فوریتی خاموش / فرصتی بی همتا

Early Child Development: Silent Emergency/Unique Opportunity

بسیاری از کودکان کمتر از 5 سال در کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در معرض عوامل خطر متعدد شامل فقر، سوء تغذیه، بهداشت ضعیف، محیط خانگی غیر متحرک (Unstimulating Home Environments) می باشند که بر روی تکامل شناختی، حرکتی، و عاطفی ـ اجتماعی آنها تأثیر می گذارد. رشد و تکامل ابتدای کودکی یکی از مولفه های مهم و شاید مهمترین مولفه / تعیین کننده اجتماعی موثر بر سلامت می باشد. در این میان نقش سیاست های اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان، شرایط اجتماعی که کودکان به خصوص کودکان دهک های پایین اجتماعی ـ اقتصادی در آن رشد یافته و بزرگ می شوند، در ایجاد و تسهیل دسترسی تمامی کودکان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته؛ به خدمات حمایتی، آموزشی، و بهداشتی با کیفیت، بسیار اساسی می باشد. در حال حاضر مطالعات آماری دقیق در سطح ملی در مورد وضعیت کودکان زیر 5 سال از نظر رشد تکامل یکپارچه کودکان وجود ندارد. به طور کلی دو عامل اساسی در عدم تکامل مناسب کودکان وجد داد، یکی سوء تغذیه و رشد در دوران ابتدای کودکی و دیگری زندگی در شرایط فقر می باشد. این دو عامل با رشد شناختی ضعیف و عملکرد تحصیلی ضعیف در آینده، ارتباط نزدیک دارند. این کودکان در دوران مدرسه نیز عملکرد خوبی نداشته و پس از آن نیز شغل های با درآمد پایین داشته و مراقبت از فرزندانشان را نیز در شرایط مناسب انجام نمی دهند، لذا وجود این شرایط منجر به انتقال بین نسلی فقر می گردد. سرمایه گذاری در سالهای ابتدای کودکی می تواند منجر به کاهش نابرابری های ناشی از فقر، تغذیه ناکافی و نامناسب، و فرصت های محدود یادگیری شود و توجه به کودکان دهک های پایین در این رویکرد، یکی از قوی ترین ابزارهای موجود برای ایجاد عدالت و دسترسی برابر به فرصتهای زندگی می باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشور های با شاخص توسعه انسانی بالا، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای رشد تکامل همه جانبه / یکپارچه کودکان زیر سند 5 سال یا 8 سال اختصاص می دهند. مطالعات نشان داده است که سرمایه گذاری در این گروه سنی و افزایش بهره مندی کودکان از خدمات دوره پیش از دبستان، از نسبت فایده به هزینه بسیار بالایی برخودار می باشد. تدوین سیاست های رفاه اجتماعی و حمایت اجتماعی کودکان توجه به رشد و تکامل همه جانبه کودکان به ویژه در دهک های پایین اجتماعی ـ اقتصادی، اقدامی اساسی برای نایل شدن به اهداف عدالت اجتماعی و نیز اهداف توسعه پایدار در تمامی کشورها می باشد. امیدواریم که برگزاری این قبیل کنگره ها می توانند با حمایت طلبی از سیاستمداران و برنامه ریزان عالی کشور، منجر به نگرش و ایجاد و توسعه سیاست های دوستدار کودک، با رویکرد رشد و تکامل همه جانبه کودکان و توجه ویژه به کودکان در معرض خطر (دهک های پایین اجتماعی اقتصادی، مناطق کمتر برخودار و ...) گردند.
در پایان از تمامی دست اندرکاران این کنگره در دانشگاه علوم بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادها، انجمن، کانون مهدهای کودک و حامیان این کنگره تشکر نموده و از خداوند متعال بهترین ها را برایشان آرزو می نمایم.

Email:
Mobile:
کد امنیتی: captcha