menu
ثبت نام      ورود اعضا
Language:

نخستین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

کارگاه های آموزشی

در راستای ارائه خدمات بیشتر و به روزرسانی دانش شرکت کنندگان گرامی در حوزه کودکان و نیز بهره گیری از اساتید و صاحب نظران، در مجاور  اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سلامت کودکان کارگاه های آموزشی تخصصی متعددی با حضور اساتید شاخص دانشگاهی و متخصصان حوزه کودک مرتبط ایران و جهان برگزار خواهید گردید. عناوین این کارگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.  

نام مدرس

عنوان کارگاه

قیمت کارگاه

تخصص و سمت

امتیاز بازآموزی

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

سالن

پرداخت

پروفسور نانا گوبل (آلمان)

How do we create a healthy childhood? an introduction into waldorf education.

چگونه دوره کودکی سالمی را ایجاد کنیم؟ معرفی رویکرد آموزشی والدورف

400 هزارتومان

Waldorf school Pforzheim

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

13-9  

ریاست

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

پروفسور نکتاریوس ستلیکس( یونان)

Enhancing narrative abilities of preschool aged children (language, communication and literacy)

تقویت تواناییهای روایت در کودکان پیش از دبستان (زبان، ارتباطات و سوادآموزی)

400 هزارتومان

University of ptras

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

18-14

فارابی کوچک

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

پروفسور النا میگنوزی(ایتالیا)

Training for a self educator child
پرورش کودک خودیادگیرنده

400
هزارتومان

University of palermo

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

جمعه 1 تیر

13-9

ریاست

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

پروفسور روبرتو ککوتسکو( ایتالیا)

project managment for
the children
مدیریت پروژه برای کودکان

400 هزارتومان

Polytechnic tourn Italy

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

18-14

فارابی بزرگ

 

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر حسن حمیدپور

فرزندپروری مبتنی بر طرحواره

300 هزارتومان 

دکترای روانشناسی بالینی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

13-9

 

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر آرش رمضانی

آموزش خودمراقبتی به کودکان

300
هزار تومان

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

چهارشنبه 30 خرداد

14-18

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر آسیه اناری

کاربردهای هنر در روان درمانی کودکان

65
 هزارتومان

دکترای روانشناسی بالینی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا، انجمن و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

18-14

 

شماره حساب 2178469003001 و شناسه 16471213 بانک ملی شعبه ارکیده به نام درآمد خزانه داری کل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکترزهره عباسی

آموزش مربی گری مهارت های زندگی

65
هزارتومان

دکترای روانشناسی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا، انجمن و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

13-9

 

شماره حساب 2178469003001 و شناسه 16471213 بانک ملی شعبه ارکیده به نام درآمد خزانه داری کل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکتر سیامک طهماسبی

مدیریت کودکان بیش فعال

150 
هزارتومان

دکترای روانشناسی بالینی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

جمعه 1 تیر

13-9

 

شماره کارت
5859837002582043 
بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر فاطمه قاسم زاده

مداخلات موثر در مشکلات رفتاری کودکان

150 هزارتومان

دکترای روانشناسی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

جمعه 1 تیر

13-9

 

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

مریم اخگری

با من بخوان

(آواورزی و الفباورزی)

150
هزارتومان

عضو شورای کتاب کودک

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

جمعه 1 تیر

13-9

اساتید

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر امین غلامی

اصول طراحی و اجرای بازی های حرکتی هدفمند به کودکان

150
هزارتومان

هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

12-9

فارابی2

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر سیمین بازرگان

آشنایی با کاربست و مبانی نظری پروژه های زمین ما، من و ما، هستی و حرکت

150
هزارتومان

 

دکترای روانشناسی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

پنج شنبه 31 خرداد

16-9

اساتید

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر ظریفیان، خانم اشتری، خانم بابایی، خانم علیمرادی

ژست های ارتباطی کودکان و نقش آن در رشد گفتار و زبان

150
هزارتومان

 

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

چهارشنبه 30 خرداد

16-14

اساتید

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

دکتر رحیم محمد دخت، دکتر حسن شمس و دکتر علیرضا مترصد

توسعه و تسهیل سیناپتیک، از آموزش تا تجارت نوین آموزشی

150
هزارتومان

استاد دانشگاه لاهه هلند

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

چهارشنبه 30 خرداد

18-14

فارابی

شماره کارت 5859837002582043  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

امیر هوشنگ اقبال پور

تاثیر ادبیات کودکان در آموزش و پرورش دوره قبل از دبستان

150
هزار تومان

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، سازمان بهزیستی و سامانه آموزش مداوم پزشکی

جمعه ا تیر

9-13

شماره کارت 5859837002582043
  بانک تجارت  به نام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

 

 

 Email:
Mobile:
کد امنیتی: captcha